Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Účetnictví a DPH pro ÚSC

Aktuální problematika účetnictví obcí pro rok 2017 Přednáší a na dotazy odpovídá: Ing. Zdeněk Nejezchleb Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství, přednášející společnosti Obec účtuje

Program semináře:
Sekce novinky - Aktuální informace týkající se vývoje legislativy v oblasti účetnictví, daní a hospodaření ÚSC (včetně vazby na hospodaření příspěvkových organizací) - např. 
  • novelizace daňových zákonů od 1. 4. 2017 a jejich dopady do hospodaření (pokud novela projde Senátem)
  • Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a novela zákona 250/2000
  • Novela zákona o obcích 1. 7. 2016 - upozornění na problémové okruhy dopadající na ÚSC
Sekce účetnictví - reakce na dotazy a podněty účastníků, dále zaměření na následující témata:
  • Pořizování majetku - vybrané problémy, otázka věcných břemen
  • Transakce s dlouhodobým majetkem (směny, převody, likvidace) - včetně vazeb do problematiky DPH
  • Užívání cizího majetku, technická zhodnocení cizího majetku, nejčastější problémy
  • Vztahy k příspěvkovým organizacím při užívání majetku
  • Nejčastější problémy v oblasti nastavení finančních vztahů ke zřízeným PO
  • Poskytování dotací či darů z rozpočtu obce
Sekce DPH - reakce na dotazy a podněty účastníků, výběr nejzajímavějších dotazů k problematice DPH v podmínkách obcí, judikatura ESD a konkrétní dopadz do činnosti obcí.

 

Téma je možné přizpůsobit potřebám jednotlivých obcí, proto prosím v případě zájmu napište v poznámce přihlášky téma, o které máte zájem.

________________________________________________________________________

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

 

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 728 989 795
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

 

 

Partneři OHK Třebíč