Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Elektronická evidence tržeb v podmínkách roku 2017 - účetní a daňové aspekty - 2. fáze EET a jak se na ni připravit

Seminář je zaměřen na problematiku maloobchodu a velkoobchodu související s elektronickou evidencí tržeb (EET). Potřebné informace na semináři získají i ostatní poplatníci, na které se vztahuje EET. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET. Lektor - Tomáš Líbal - od roku 1991 působí jako účetní poradce a lektor. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti přenáší i do seminářů, které lektorsky zajišťuje. Jako autor a spoluautor napsal řadu odborných publikací a článků. Přednáší v řadě veřejných vzdělávacích akcích, tak i na zakázkových seminářích pro renomované auditorské společnosti, banky, ministerstva..  

1.         Vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET

2.         Které tržby patří a nepatří do 2. fáze EET, resp. kódů Klasifikace NACE pro maloobchod a velkoobchod

3.         Otázky související s kombinací tržeb spadajících do různých fází EET, tzv. minoritní a hlavní činnost provozovny

4.         Povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb - kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence

5.         Evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod.

6.         Způsob fungování EET- běžný a zjednodušený režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě

7.         Problémy při praktickém zavádění EET – aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET

8.         Náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další)

9.         Postup při vratkách zboží koupeného před zahájením EET, tj. storna tržeb z důvodů reklamace apod., vratné zálohy a EET (např. za lahve, přepravky apod.)

10.       Tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH

11.       EET a hotovostní tržby prodejny v kombinaci s hotovostní úhradou vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu

12.       Sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení

13.       Diskuze

 

 

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 728 989 795
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

 

 

Partneři OHK Třebíč