Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Daňové a účetní aktuality

Přednáší a na Vaše dotazy odpovídá:

Ing. Jiří Klíma

daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

V průběhu letošního roku došlo k mnoha legislativním změnám v daňové oblasti a další se chystají. Tyto změny vyvolávají nové výklady a potíže. Ministerstvo financí také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací. Cílem tohoto semináře je proto rozbor vybraných problémových ustanovení zákona o dani z příjmů, zákona o DPH a účetnictví ve vzájemných souvislostech

Např.:

  •             nové výklady k zákonu o daních z příjmů
  •          ručení za DPH
  •          stavební a montážní práce
  •          změny v datu uskutečnění
  •          opravné daňové doklady
  •          odpisy a leasing
  •          zaměstnanecké benefity z nákladového pohledu
  •          oblast hmotného a nehmotného majetku
  •          odpovědi na dotazy