Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Zásadní změny v zákoníku práce v roce 2017 z pohledu praxe

V roce 2017 má nabýt účinnosti rozsáhlá novela zákoníku práce, která zásadním způsobem mění, doplňuje či upravuje řadu stávajících institutů pracovního práva.

Seminář bude zaměřen na seznámení se základními změnami, které předmětná novela zákoníku práce přináší, jejich porovnání se stávající právní úpravou, a v neposlední řadě na praktické dopady těchto změn pro personální a mzdovou praxi.

Předmětem výkladu budou mimo jiné hlavní východiska novely zákoníku práce; zakotvení institutu vrcholových řídících zaměstnanců; nové principy v převedení zaměstnance na jinou práci; změny v dohodách konaných mimo pracovní poměr; novinky v doručování písemností; nový způsob výpočtu dovolené nebo nová právní úprava výkonu práce mimo pracoviště (tzv. homeworking).

Časový prostor bude ponechán rovněž pro diskuzi a dotazy účastníků semináře.

Lektor: Mgr. Hana Zemanová Šimonová, LL.M.

 

 

 

Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura za účastnický poplatek.

Pokud se účastník nemůže semináře, na který je přihlášen, zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme také v den konání akce.
Zrušení účasti na semináři je možné prostřednictvím e-mailu info@ohktrebic.cz nebo telefonicky 728 989 795
V případě zrušení účasti na semináři účtujeme následující storno poplatky:

10 - 5 kalendářních dnů před konáním semináře - 50 % částky účastnického poplatku

4 a méně kalendářních dnů před konáním semináře - 100 % částky účastnického poplatku

 

Partneři OHK Třebíč