Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

IT specialista CAD/CAM

Vážení přátelé, Okresní hospodářská komora Třebíč ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Třebíč pro Vás v rámci projektu Prolomit zeď reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76­.00268 připra­vuje kurz  ICT SPECIALISTA v CAD/CAM o rozsahu 150 hodin ZDARMA Pro účastníky - rodiče s malými dětmi - bude během výuky zabezpečeno profesionální hlídání dětí zdarma. Kurz proběhne v období 09/2013 - 06/2014. Počet účastníků je omezen na 5 osob.

Vážení přátelé,

Okresní hospodářská komora Třebíč ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Třebíč pro Vás v rámci projektu Prolomit zeď reg. č. CZ.1.04/3.4.04/76­.00268 připra­vuje kurz 

ICT SPECIALISTA v CAD/CAM o rozsahu 150 hodin ZDARMA

Pro účastníky - rodiče s malými dětmi - bude během výuky zabezpečeno profesionální hlídání dětí zdarma.

Kurz proběhne v období 09/2013 - 06/2014. Počet účastníků je omezen na 5 osob. 

Obsahová náplň nabízených kurzů je následující: 

I.                    NABÍBKA KURZU v oblasti CAD/CAM

AutoCad - 50 hod

a.       Úvod do problematiky CAD systémů
Rastrová a vektorová grafika, vztah mezi kreslením a modelováním, technické prostředky pro CAD systémy, metodika práce CAD systému, pojem CAD

b.      Práce ve 2D v CAD systémech

c.       Popis prostředí a jeho nastavení - konfigurace, nástroje pro modifikaci výkresů, práce s hladinami, kreslení objektů absolutní, přírůstkové, kartézské, orto a polární souřadnice, trasování, krokování, booleovské operace

d.      Kreslení objektů pomocí konstrukčních čar, kreslení, kótování a šrafování strojních součástí, modifikace objektů

e.      Technické křivky

f.        Práce s textem

g.       Strojní součásti -šroub, matice, podložka, šroubový spoj

h.      Práce se soubory

i.         Tisk výkresů

j.        Bloky

k.       Atributy

l.         Úpravy výkresů sestavení

m.    Úprava výrobních výkresů

 Autodesk Inventor 2011 - 50 hod

a.       3D CAD systém

b.      Modelování dílů

c.       Modelování sestav

d.      Výkresy z 3D modelů

e.      Adaptivní modelování

f.        -Exporty a importy dat

g.       Ucelené projekty (

h.      Pohyblivé sestavy a prezentace

i.         Analýzy

Elektronické počítače - periferní zařízení 50 hod 

a.       Standardní periferie

b.      Pevný disk

c.       Optické disky

d.      Zobrazovací soustava

e.      Tiskárny

f.        Plotry a scannery

g.       Diagnostika PC

 


Partneři OHK Třebíč