Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Akce & semináře

Aktuální problematika účetnictví a DPH v podmínkách ÚSC

Přihlášení je možné nejpozději do 28. 2. 2013

Přednáší a na dotazy odpovídá:

Ing. Zdeněk Nejezchleb

Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství přednášející společnosti Obec účtuje

Anotace:

a) Aktuality v účetnictví ÚSC roku 2013

· Přehled novinek v zákoně o účetnictví a prováděcích vyhláškách · Analýza ČÚS 709              (vlastní zdroje) a 710 (dlouhodobý majetek)

b) Vybrané metodické problémy v účetnictví ÚSC

· Odpisy v podmínkách roku 2013 · Majetek – bezúplatné převody · Transfery

c) Aktuality v oblasti DPH

· Rekapitulace dopadu novel účinných pro rok 2013 · Nová pravidla týkající se registrace DPH · Aktuality v oblasti režimu přenesené daňové povinnosti · Daňové doklady · Nespolehlivý plátce

Úhrada bankovním převodem:                 

číslo účtu 2500004840/7940, WSPK Třebíč, variabilní symbol datum semináře (předložte doklad o zaplacení).

Úhrada v hotovosti v den konání semináře (nutno přinést přesnou částku).
Účastnický poplatek je uveden vč. DPH a je v něm zahrnuto občerstvení.

Partneři OHK Třebíč