Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

OHK Třebíč na Facebooku 561 200 427 | 561 200 426 info@ohktrebic.cz

Členství v OHK

Mohu se stát členem OHK Třebíč a kolik mě to bude stát?

Členem se může stát každá právnická nebo fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba vlastnící živnostenský list. Podnikatel, který se stane členem komory platí členský příspěvek ve výši 500 Kč/rok, je-li fyzickou osobou a 5000 Kč/rok, je-li právnickou osobou. Členský příspěvek je daňově uznatelným nákladem.

Rozhodl jsem se stát členem OHK Třebíč, co mám udělat?

Obraťte se na OHK Třebíč a vyplňte Členskou přihlášku OHK Třebíč

Členská přihláška ke stažení

Čestné prohlášení PO ke stažení

Čestné prohlášení FO ke stažení

Proč se stát členem OHK Třebíč?

⇒ Výhody členství

  • právní poradenství formou jednorázové právní konzultace

  • zpracování žádostí o dotace (Fond Vysočiny, CzechInvest a další)

  • účast na seminářích pořádaných OHKT za zvýhodněnou cenu (sleva pro členy 40%)

  • časopis Komora – ZDARMA

  • možnost využít zasedací místnosti pro rychlá jednání v centru města – zasedací místnost ZDARMA, občerstvení a další služby dle ceníku

  • účast na akcích pořádaných OHKT (navazování kontaktů …)

  • newsletter OHKT – možnost inzerce či prezentace ZDARMA

  • zapůjčení ZDARMA – flipchart, dataprojektor, plát­no

  • účast na projektech realizovaných OHKT – zapojení formou účasti (např. i stáže v zahraničí) nebo jako dodavatel služeb

  • zdarma zveřejnění nabídky nebytových prostor a pozemků k nájmu či prodeji prostřednictvím projektu Region Třebíč

Leták výhody členství ke stažení zde.

Partneři OHK Třebíč