Okresní hospodářská komora Třebíč

Okresní hospodářská komora Třebíč

Členství v OHK

Mohu se stát členem OHK Třebíč a kolik mě to bude stát?

 

Členy hospodářské komory mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost s výjimkou činnosti v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.

Členství podnikatelů v komoře je dobrovolné. Na základě písemné žádosti podnikatele rozhoduje o přijetí za člena představenstvo komory nebo společenstva. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů.

Členství v komoře zaniká dnem výmazu ze seznamu členů komor na základě
a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) úmrtí,
c) zániku právnické osoby,
d) oznámení o vystoupení z komory,
e) vyloučení z komory.

 

Okresní hospodářská komora Třebíč se řídí platným příspěvkovým řádem HK ČR.

Členské příspěvky jsou vypočítávány na základě přepočteného počtu zaměstnanců každého členského subjektu. Tento údaj lze snadno nalézt v daňovém přiznání a doložit ho formou čestného prohlášení, popř. je možnost využít automatického stažení informace z aplikace ARES. 

 • Členské příspěvky jsou vždy fakturovány v prvním čtvrtletí roku a jsou splatné do 31.03. příslušného roku;
 • Pokud členství vznikne v průběhu roku, členský příspěvek se platí v plné výši;
 • Pokud v průběhu roku členství zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevrací.
Kategorie Členský příspěvek
Člen bez zaměstnanců 1 500 Kč
Člen s 1 až 9 zaměstnanci 5 000 Kč
Člen s 10 až 49 zaměstnanci 10 000 Kč
Člen s 50 až 249 zaměstnanci 20 000 Kč
Člen s 250 až 999 zaměstnanci 40 000 Kč
Člen s 1000 a více zaměstnanci            60 000 Kč

 

Rozhodl jsem se stát členem OHK Třebíč, co mám udělat?

Obraťte se na OHK Třebíč a vyplňte Členskou přihlášku OHK Třebíč

Členská přihláška ke stažení

Čestné prohlášení PO ke stažení

Čestné prohlášení FO ke stažení

Čestné prohlášení o počtu zaměstnanců ke stažení

 

Proč se stát členem OHK Třebíč?

⇒ Výhody členství

 • Pravidelný informační servis

 • Poradenské a konzultační služby

 • Využití zasedací místnosti nedaleko centra Třebíče

 • Účast na seminářích pořádaných OHK TR pro členy se slevou 40%

 • Možnost prezentovat své aktivity na webu a facebook profilu OHK TR

 • Možnost inzerovat ve zpravodaji OHK TR

 • Navazování obchodních i osobních kontaktů díky účasti na akcích pořádaných OHK TR

 • Možnost využívat služby v rámci projektů financovaných z národních a evropských dotací

 • OHK TR zprostředkovává požadavky svých členů na spolupráci, kooperaci a obchod

 • OHK TR reprezentuje podnikatele při jednáních se státní správou a místní samosprávou

Leták výhody členství ke stažení zde. 

Partneři OHK Třebíč